Kansellering jubileum

Det er med tungt hjerte vi dessverre er nødt til å kansellere 331 Skvadrons 80-årsjubileum 11.desember for alle deltakere utenom nåværende ansatte ved 331 Skvadron.

I går kom det det føringer fra Sjef Luftforsvaret til Luftforsvarets avdelinger vedrørende arrangementer før jul. Covid-19 situasjonen er for tiden preget av stor usikkerhet i forbindelse med den nye mutasjonen omikron, og derfor ble det fattet en beslutning om kansellering av alle sosiale arrangementer før jul som inkluderer eksternt personell eller går på tvers av avdelinger.  Med disse føringene er det dessverre ikke mulig å gjennomføre jubileet som planlagt, og vi må dessverre kansellere arrangementet for alle utenom nåværende ansatte ved 331. 

Refusjon av kuvert-innbetaling

For alle som har betalt inn kuvertprisen, ber vi om at dere sender oss kontonummer, navn på deltakere det er betalt for, og navn på kontoeier til 80jub331@gmail.com for refusjon.Vi ber om forståelse for at det vil ta noe tid å få refundert alle pengene, da dette må gjøres manuelt. Vi beklager på det sterkeste ulempene dette fører til alle som har bestilt reise og opphold.
Med sørgelig hilsen,331 Skvadron