Program

Lørdag 11.desember

Kl. 18:00 – Jubileumsmiddag i messe 2 med påfølgende fest.

Vi har fått en del spørsmål om julebeercall fredag.10 desember. JBC er ett internt arrangement kun for ansatte og personell tilhørende Bodø-garnisonen, og ikke en del av jubileet. JBC er kun for inviterte.