Veteranforening

Høsten 2014 tok daværende skvadronssjef ved 331 skvadron initiativ til å danne en forening for nåværende og tidligere ansatte ved 331 skvadron. Dette ble gjort både for at vi kan bevare den historien og kulturen som har vokst frem i skvadronen for ettertiden, men også for å knytte sosiale bånd og kunne være en god kameratstøtte. Felles for ansatte ved 331 skvadron er at vi alle er genuint engasjert i at skvadronen skal kunne levere relevant kampkraft til en hver tid. Veteranforeningen vil derfor også kunne være et talerør i samfunnet for saker som angår 331 skvadron.

331 skv veteranforening er nå stiftet som organisasjon med følgende formål:

  • Fremme sosiale bånd mellom personell som har bakgrunn fra 331 skvadron.
  • Arbeide for ivaretakelse av 331 skvadrons kampkraft, erfaring og tradisjon
  • Innenfor veteranforeningens rammer støtte medlemmer, medlemsberettigede og pårørende ved deployeringer, sykdom, invaliditet og død.
  •  Samarbeide med andre nasjonale og internasjonale organisasjoner med samme bakgrunn og formål.

Hvem er en veteran?
Ulike definisjoner av «veteran» eksisterer avhengig av hvilken sammenheng det er snakk om. Begrepet veteran omfatter langt flere enn de som deltok i 2. verdenskrig. Landets skarpeste avdeling har utført operasjoner nasjonalt i en årrekke gjennom QRA, både under og etter ”Den kalde krigen”. Vi har også deltatt i en rekke internasjonale operasjoner. En veteran i denne sammenheng er person som har vært avgitt til avdelingen for minimum 12 måneder. Styret vil motta og behandle søknader fra alle med tilknytning til skvadronen og det vil utvises skjønn for alle de som ikke faller direkte inn i definisjonen over, men vi går ut fra at alle som søker har sitt hjerte i landets første og beste jagerskvadron.
Oppgaver
Vi har som ambisjon å arrangere en rekke arrangementer i løpet de kommende årene. Dette kan være alt fra deltakelse på flystevner til å holde aktuelle foredrag. Det viktigste er likevel at vi skal legge til rette for å være et forum hvor unge og gamle fra 331 skvadron kan møtes. Derfor vil vi flere ganger i året arrangere medlemsmøter, både formelle møter og treff av mer adhoc karakter. Medlemmene er også hjertelig velkomne til å være med og diskutere på våre lukkede websider.

Medlemsvilkår
Medlemslistene vil bli behandlet fortrolig på Forsvarets nettverk. For å spre ordet om foreningen, ber vi deg også reklamere om den til andre kollegaer fra din tid på 331 skvadron du fortsatt har kontakt med.
Medlemskontingenten er på 331 kroner i året. Dette innbetales til konto 1503 57 03923.
Etter betalt medlemskontingent vil du få tilsendt brukernavn og passord til websiden vår og en liten velkomstgave!

Innmeldinsskjema for veteranforeningen. 

Klikk her for å logge inn til veteranforeningen sin web-side.