Betaling av kuvertpris

Kuvertprisen er som nevnt i innbydelsen på 490,- kr. pr. person, og vi ønsker at denne betales til kontonummer 1506.43.93607 (LIONBAR) og merkes med navn på deltakere.

NB!! Betalingsfrist er fredag 26.november.