Adgang og ID-kort

For adgang til flystasjon, kreves det gyldig ID for innpassering i vakta. 

For sivile er det kun pass, førerkort eller nasjonalt ID-kort som er gyldig ID. For militært tilsatte kan man i tillegg benytte FD-ID.